Navigácia

Novinky

Nedeľa 27. 5. 2018

Počet návštev: 587392
 • Návšteva Bioklimatického parku DRIENOVA

  Dňa 23.5. sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili výletu do parku Drienova. Zúčastnili sme sa detského vzdelávania Objavuj, v ktorom sme absolvovali 4 stanovištia - Sladký život včiel, Cesta chleba, Ovocný sad starých odrôd, Tajomstvo bioklimatického parku. Návšteva bola poučná, zábavná a doniesli sme si veľa zážitkov.

 • Škola v prírode

  Miesto: RZ Stará Myjava 

  Doba trvania: 23. – 27. apríla 2018

  Triedy: 3.A – 11 žiakov,  4.A - 15 žiakov

  Ponuka klubov:

  •         JAZDECKÝ KLUB - jazda na koni

  •         PC KLUB - hry na PC, playstation a internet

  •         LEZECKÁ STENA - lezenie na cvičnej lezeckej stene

  •         MOTO KLUB - jazda na motorovej štvorkolke

  •         ŠPORTOVÁ STREĽBA - streľba z pištolí a  vzduchoviek

  •         ŠPORTOVÝ KLUB - volejbal, futbal, pingpong, vybíjaná, Twister, frisbee

  •         VÝTVARNÉ DIELNE - umelecká tvorba, výroba šperkov

  •         TANEČNÁ HORÚČKA - bláznivé tanečné duely na populárnych tanečných podložkách

  •         KLUB ŠPORTOVÉHO RYBOLOVU- športový lov rýb

   

  I. Stručné zhodnotenie jednotlivých dní

   

  23. apríla 2018

  Dňa 23. apríla sme absolvovali cestu autobusom na miesto pobytu ŠvP. Po ubytovaní a obede boli žiaci oboznámení s vnútorným poriadkom ŠvP. Poobede sa žiaci rozdelili do klubov podľa záujmu. Po olovrante nasledovala Olympiáda, kde žiaci plnili rôzne úlohy, ktoré boli večer vyhodnotené. Po večeri nasledoval večerný program Tipovačka, diskotéka a kino.

   

  24. apríla 2018

  Po rozcvičke a raňajkách prebiehalo vyučovanie podľa rozvrhu. Po obede si žiaci mohli zahrať spoločenské hry, ktoré boli vo vstupnej hale. Po odpočinku sa rozdelili do klubov podľa záujmu. Po olovrante nasledovala aktivita Putovanie zázračnými krajinami, ktorá bola zameraná na tímovú spoluprácu. Žiaci držiac sa celý čas za ruky plnili aktivity na jednotlivých stanovištiach. Pred večerným programom bola aktivita vyhodnotená. Po večeri nasledovala Talentída- hľadanie talentov, diskotéka a kino.

   

  25. apríla 2018

  Po rozcvičke a raňajkách prebiehalo vyučovanie podľa rozvrhu. Pred obedom sme sa išli prejsť do okolia vodnej nádrže. Po odpočinku sa rozdelili do klubov podľa záujmu. Keďže ponuka klubov bola naozaj pestrá, po olovrante si žiaci znova vybrali nejaký klub, ktorý ešte neabsolvovali. Po večeri nasledovala súťaž Miss Fantázia a opekačka, kde si deti opiekli špekáčiky alebo chlieb a zaspievali si pesničky.

   

  26. apríla 2018

  Po rozcvičke a raňajkách prebiehalo vyučovanie podľa rozvrhu. Po obede si žiaci mohli zahrať spoločenské hry. Po odpočinku sa rozdelili do klubov podľa záujmu. Po olovrante na sledovala aktivita Zábavné podnikanie, kde si žiaci za pomoci animátorov založili rôzne firmy a svoje služby potom ponúkali ostatným. Po večeri bola súťaž Mister Fantázia a potom nasledovala Strašidelná noc, kde si žiaci preverili svoju odvahu.

  27. apríla 2018

  Posledný deň prebehlo balenie vecí, raňajky a návrat domov.

   

  So všetkými službami ako doprava, ubytovanie, stravovanie, pitný režim, zdravotná služba aj animačný program , ktoré zabezpečovali, sme boli veľmi spokojní.  V priebehu pobytu žiakov v ŠvP nedošlo k žiadnym úrazom ani k porušeniu vnútorného poriadku ŠvP. Žiaci si upevnili priateľské vzťahy, utužili sa kolektívy tried. Pobytom v prírode si posilnili  fyzickú zdatnosť a upevnili si aj enviromentálny vzťah k prírode. V neposlednom rade nadobudli dôležité skúsenosti získané samostatnosťou, disciplínou a životom v kolektíve bez rodinných príslušníkov. Celkovo hodnotíme pobyt v ŠvP veľmi pozitívne.

 • Deň Zeme

  Dňa 18.4. sa žiaci našej školy zapojili do čistenia svojho okolia a  zberu odpadkov. Vyzbrojení vreciami na odpad a rukavicami čistili školský dvor, okolie školy, cestu a kopec okolo cintorína smerom od Rajeckých Teplíc. Za odvedenú prácu ich v škole čakala sladká odmena.

 • Cesta slovanskou históriou

  Dňa 18.4. sa žiaci 3. a 4. ročnika zúčastnili v Rajeckých Tepliciach na  predstavení, kde ich šermiarsko- divadelná kumpánia VIA HISTORICA previedla zábavnou formou našimi národnými dejenami.

 • Čitateľská súťaž MIMI a LÍZA

  4.KOLO

   

  Prečítaj si kapitolu        Dážďovková tour

   

  Po prečítaní odpovedz na 4 otázky. Každú odpoveď označ správnym číslom. Píš pekne, celou vetou a bez chýb. Prváci môžu odpovede nakresliť.

   

  1. Akú novú hračku mala Mimi?
  2. Kto je Nela?
  3. Prečo Nela prehrala?
  4. Nakresli obrázok na ktorom je Mimi,Líza a Nela.

  Ak už máš odpovede hotové, vlož ich do označenej krabičky.

  Bodovanie odpovedí  bude 4.5.2018 počty získaných bodov nájdeš na nástenke. Na záver školského roka dostaneš odmenu, podľa počtu získaných bodov.

   

  Teším sa na odpovede.

  Čitateľská súťaž s knihou Mimi a Líza 2

   

  Katarína Kerekesová, Katarína Moláková, Alexandra Salmela: Mimi a Líza 2

   

  3.KOLO

   

  Prečítaj si kapitolu        ZRKADLO

   

  Po prečítaní odpovedz na 4 otázky. Každú odpoveď označ správnym číslom. Píš pekne, celou vetou a bez chýb. Prváci môžu odpovede nakresliť.

   

  1. Komu prišiel balík a čo bolo v jeho vnútri?
  2. Aký účes chcela Mimi a aký Líza?
  3. Prečo sa zmenilo správanie Lízy? Prečo bola nudná a všetkého sa bála?
  4. Nakresli obrázok pred akým nebezpečenstvom zachránila Líza kamarátku Mimi.

   

  Ak už máš odpovede hotové, vlož ich do označenej krabičky.

  Bodovanie odpovedí  bude 28.2.2018 počty získaných bodov nájdeš na nástenke. Na záver školského roka dostaneš odmenu, podľa počtu získaných bodov.

   

  Teším sa na odpovede.

   

   

   

 • Beseda s vojakom

  Dňa11.4.2018 sme mali možnosť privítať medzi nami pána Mrúzeka, ktorý nám ochotne porozprával o svojom povolaní. Poprozprával žiakom o svojej práci vojaka, doniesol nám krásne ukážky pomôcok, ktoré vojaci využívali a využívajú. Veľmi ochotne a zanietene odpovedal na zvedavé otázky žiakov. Touto cestou mu veľmi pekne ďakujeme.

 • Čítame škôlkarom

  Celý mesiac marec navštevovali naši štvrtáci triedu "Motýlikov". Predškolákom pred spaním čítali knižky: O Guľkovi Bombuľkovi a Veselé príbehy o zvieratkách. Štvrtáci sa na čítanie veľmi tešili a predškolákom spríjemnili chvíle strávené v škôlke.

 • Voda dar života

  Deň vody - 22. marec

  Posledný deň pred Veľkonočnými prázdninami  sa naši žiaci venovali téme - Voda dar života. Bola to akcia venovaná Medzinárodnému dňu vody - 22. marcu. Spôsob ako pani učiteľky deťom priblížili tento sviatok,  bol na ich kreativite, formou projektového vyučovania. Ako výstupy boli výtvarné práce alebo projekty žiakov jednotlivých tried.

  Takto si poradili s danou témou prváci. Všetci sme si týmto pripomenuli, že voda na tejto našej planéte je naozajstným zázrakom a tiež darom božím. 

 • Zápis do 1.ročníka pre školský rok 2018/19

                                         Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Konská

  pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na

  Zápis do prvého ročníka

  Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019

  sa uskutoční dňa 9. apríla 2018 /pondelok/

  od 14.00 hod. - do 18.00 hod. v budove školy .

  V prípade, že sa nemôžete dostaviť v stanovenom termíne, zápis pokračuje

  do 13. apríla 2018 v kancelárii riaditeľky školy.

  So sebou je potrebné priniesť:

  - občiansky preukaz

  - rodný list dieťaťa.

 • Marec mesiac knihy - akcia ŠKD (I. a II. oddelenie)

  V pondelok 26. 3. pani vychovávateľky zorganizovali akciu k Marcu - mesiacu knihy. Bola to prezentácia vlastných kníh, teda rozprávok, ktoré vytvorili žiaci z II. oddelenia ( zaslané do medzinárodnej súťaže).Tieto rozprávky čítali poväčšine ich autori (Magdaléna Milatová, Lívia Malaťáková, Alexandra Tomagová, Lukáš a Filip Valek) , ale posilou  v čítaní boli aj žiaci Adam Novomestský a Ján Čerňanský. Deti sa snažili prezentovať čo najlepšie čitateľské zručnosti, využívajúc výraznú  intonáciu, správnu artikuláciu, silu hlasu a pauzy. Úspech u divákov mali aj ilustrácie k jednotlivým rozprávkam.  Celá táto akcia sa všetkým veľmi páčila a čitateľské umenie po každej rozprávke deti  ocenili silným potleskom. Tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu oboch oddelení ŠKD.

 • Tvoríme vlastnú knihu

  XIX. ročník medzinárodnej slovensko-česko-poľskej súťaže TVORÍME  VLASTNÚ KNIHU

   

  Krajská knižnica v Žiliine organizuje aj tento rok literárno-výtvarnú súťaž "Tvoríme vlastnú knihu". Je to súťaž v spolupráci s Českou a Poľskou republikou. Témou tohto ročníka bolo vytvorenie vlastnej knihy pod názvom : "Ako princezná zachránila princa" a  "Ako kozliatko chcelo zjesť vlka". Žiaci z ŠKD II. oddelenia sa odhodlali popasovať sa s týmito témami  a pod vedením pani vychovávateľky Pakaníkovej vychádzali z ich pier krásne rozprávky na tieto dve témy. Zapojili sa títo žiaci:i Lívia Malaťáková, Mária-Magdaléna Milatová, Alexandra Tomagová, Filip a Lukáš Valek. Títo šikovní žiaci boli nielen autormi svojich rozprávkových kníh, ale súčasne aj ich ilustrátormi. V súťaži držíme našim "spisovateľom" palce, aby vo veľkej konkurencii zabojovali a možno obsadili aj nejaké to ocenenie. Možno je medzi nimi aj nejaký budúci spisovateľ.

 • Marec mesiac kníh

  Mesiac Marec je určený knihám. Aj my sa tento mesiac viac zameriavame svojími aktivitami, relaxačnými chvíľkami na prácu s knihou. V tomto mesiaci sme mali 2 výstavky kníh s možnosťou zakúpenia. So žiakmi 1. a 2. ročníka sme sa zúčastnili exkurzie v Obecnej knižnici, kde sa žiaci zoznámili s knihami, ktoré sa tu nachádzajú a taktiež možnosťami návštevy knižnice v ich osobnom voľne.

 • Od stromu k zošitu

  Výtvarno-edukačný projekt Lesov SR - "Od stromu k zošitu"

  V dňoch od 1. 2. 2018 do 15. 3. 2018 spustili LESY SR  výtvarno-edukačný projekt "Od stromu k zošitu". Projekt prebieha na celom území SR a je zameraný na pomoc školám formou originálnych dizajnových zošitov s výhradne lesnou tematikou. Do projektu sa mohli zapojiť svojimi výtvarnými prácami (na lesnú tematiku)  žiaci I. aj II. stupňa ZŠ. Našu školu budú reprezentovať práce žiačok I. stupňa ( Terézia Tepličancová II. roč., Mária Magdaléna Milatová IV. roč, Lívia Malaťáková IV. roč), ktoré vytvorili počas výtvarných aktivít v I. a II. oddelení ŠKD pod vedením p. vychovávateliek. V závere projektu Lesy SR sľubujú, že do zúčastnených škôl bude prerozdelených 200 000 linajkových zošitov. Naším žiačkám držíme palce, aby sa so svojimi prácami umiestnili, čo najlepšie. 

 • Hviezdoslavov Kubín- školské kolo

  Dňa 2.3.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavov Kubín- súťaž v prednese poézie a prózy pre žiakov 2.,3. a 4. ročníka. Vypočuli sme si veľa pekných ukážok od autorov detskej literatúry a porota mala naozaj ťažkú úlohu pri výbere tých najlepších. Deti sa umiestnili nasledovne:

  POÉZIA:

  1. miesto: Mária Magdaléna Milatová

  2. miesto: Nina Ondrášová

  3. miesto: Emma Balážová

  PRÓZA:

  1. miesto: Andrea Čerňanská

  2. miesto: Alexandra Tepličancová

  3. miesto:Alexandra Tomagová

  Víťazi oboch kategórii nás budú reprezentovať na súťaži Škrábikov Rajec.

   

 • Predškoláci na návšteve v 1. ročníku

 • Návšteva predškolákov v 1. ročníku

  Vo štvrtok (2. 3.) zavítali do 1. A triedy v našej škole predškoláci - teda najstarší škôlkári.  Pani učiteľky 1. ročníka ich usadili do prednej časti triedy na koberec. Tam mali totiž najlepší výhľad a dosah na pripravené aktivity. Pani učiteľky 1. ročníka predviedli, koľko sa toho naučili prváci za prvý polrok. Zoznámili predškolákov s rôznymi metódami výučby z oblasti slovenského jazyka (čítanie, písanie) a z matematiky. V ľahších aktivitách im pomohli aj predškoláci a predviedli sa, čo sa oni naučili v MŠ. Deti si tiež spoločne zaspievali. Predškoláci sa týmto uistili, že chodiť do školy a učiť sa nové veci, nie je žiadny stres, ale potešenie.  Na záver sa pani učiteľky z MŠ poďakovali pani učiteľkám z 1. ročníka za pripravený program pre predškolákov a všetci sme sa priateľsky rozlúčili. Už sa tešíme na vás pri zápise!

 • Ochranárik

  Dňom 1.marca 2018 - na deň civilnej ochrany sa spúšťa od 12:00 internetové hlasovanie výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Do súťaže sa zapojila žiačka IV.A triedy Alexandra Tomagová. Prosíme, hlasujte cez link, ktorý je hore uverejnený. Titulný obrázok je súťažný. Hlasovanie končí 12.3.2018 o 12:00. Ďakujeme.

 • Aké prázdniny nás ešte čakajú?

  Jarné:

  • Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 19. február (pondelok) až 23. február 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 26. februára 2018 (pondelok).

  Veľkonočné: 29. marec (štvrtok) až 3. apríl 2018 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 4. apríla 2018 (streda).

  Letné: 2. júl (pondelok) až 31. august 2018 (piatok). Vyučovanie sa začne 3. septembra 2018 (pondelok).
   

 • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, stručný návod máte v odkaze 2%. Ďakujeme!

  Termíny:

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo do 26.4.2018 riaditeľke ZŠ, ktorá tlačivá hromadne odovzdá na DÚ.

  Podávate si daňové priznanie sami?

  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 • Karneval

  Fašiangový čas sme oslávili aj v škole. Žiaci si v karnevalových maskách zatancovali a zasúťažili.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Konská
  Školská ulica 399/7, 013 13 Rajecké Teplice
 • +421415493895

Fotogaléria