Navigácia

Novinky

Štvrtok 23. 11. 2017

Počet návštev: 517806
 • Výtvarná súťaž "Záchranárik 112"

   

   

   

  Výtvarná súťaž „Ochranárik 112“

  Tak ako po minulé roky aj tento rok sa naša škola zapojila do výtvarnej súťaže „Ochranárik tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ , ktorú vyhlasuje Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s okresnými úradmi.  Cieľom tejto výtvarnej súťaže je vykonávať osvetu CO a prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112. Žiaci 2. oddelenia ŠKD si priblížili túto tematiku z rôznych zdrojov (časopis Mladý záchranár, rozhovory, informácie z internetu..) a následne výtvarne spracovali danú tému. Tento rok bola hlavnou témou záchranárska technika. Pani vychovávateľka a učiteľka Pakaníková vybrala najlepšie výtvarne spracované práce od Márie Magdalény MIlatovej, Alexandry Tomagovej, Lívie Malaťákovej zo IV. A a Andrejky Čerňanskej z III. A triedy.

 • Súťaž iBOBOR na našej škole

  V dňoch 6.-10. novembra 2017 prebiehala informatická súťaž iBobor. Z našej školy sa zapojili do súťaže:  druháci – Filip Valek a Lukáš Valek, tretiaci – Aďka Čerňanská a Ján Čerňanský i štvrtáci – Tomáš Ďurana, Matej Hudek, Simon Janura, Livka Malaťáková, Megi Milatová, Adam Novomestský, Juraj Stranianek, Livka Stranianková, Sandrika Tepličancová a Nelka Zemjaková.

  Druháci a tretiaci súťažili spoločne v kategórii „Drobec“ a najúspešnejšou bola Aďka Čerňanská. Štvrtáci súťažili v kategórii „Bobrík“ a najúspešnejšou bola Megi Milatová.

 • Posedenie pri knihe

  Z príležitosti Dňa knižníc sme sa v mesiaci október spolu so žiakmi venovali tematike kníh. Vytvorili sme si príjemné posedenia,pri ktorých sme spolu so žiakmi čítali knihy a rozprávali sa o prečítanom. Záverom týchto aktivít bola výstava kníh spojená s možnosťou zakúpenia si knihy.

 • Hovorme o jedle

  Naša škola sa zapojila do projektu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej  komory s názvom Hovorme o jedle, a to v jej výtvarenej zložke „CHUTNÉ MAĽOVANIE“.

  Projekt prebiehal v období od 16. 10. - do 20. 10. 2017.  Žiaci sa ho zúčastnili tým, že na hodinách výtvarnej výchovy stvárňovali rôznymi výtvarnými technikami dané témy, vyhlásené  na každý jeden deň v tomto týždni. Potom pani učiteľky vybrali najlepšie zvládnutú prácu vo svojej triede ( aj v ŠKD) a p. učiteľka Pakaníková tie najkrajšie  poslala reprezentovať našu školu do súťaže Chutné maľovanie na adresu vyhlasovateľa súťaže. Z 1. ročníka bola zaslaná práca Šimona Mariaka na tému: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov. Z 2. ročníka bola vybraná práca Lukáša Valeka a Matúša Bolla na tému: Značka kvality SK. Z 3. ročníka uspela práca Andrejky Čerňanskej na tému: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky. Zo 4. ročníka bola do súťaže vybraná práca Lívie Malaťákovej a Romanky Vandlíkovej. Ako uspejú vo veľkej konkurencii škôl, ktoré boli prihlásené, sa ukáže v najbližšom období.

 • Súťaž MIMI a LÍZA 2

  Čitateľská súťaž s knihou Mimi a Líza 2

   

   

   

  1. KOLO

   

  Prečítaj si kapitolu        ZAKLIATY ČAS

   

  Po prečítaní odpovedz na 4 otázky. Každú odpoveď označ správnym číslom. Píš pekne, celou vetou a bez chýb. Prváci môžu odpovede nakresliť.

   

  1. Koľko času mala Mimi a Líza na hranie?
  2. Kto ich pozval na návštevu do svojho bytu?
  3. Ako sa volala pani,ktorú našli v pokazených kukučkových hodinách?
  4. Nakresli obrázok pokazených kukučkových hodín.

   

  Ak už máš odpovede hotové, vlož ich do označenej krabičky.

  Bodovanie odpovedí  bude 17.11.2017 počty získaných bodov nájdeš na nástenke. Na záver školského roka dostaneš odmenu, podľa počtu získaných bodov.

   

  Teším sa na odpovede.

 • 24. 10. 2017

  Dňa 24.10. žiaci našej školy navštívíli v mestskom divadle v Žiline predstavenie Buwko a klauniáda u Perinčanov. Bol to príbeh dvoch Perinčanov Buwka a Sniwka, ktorí pátrali po tom, čím chcú byť, keď budú veľkí. Spolu s deťmi klauni vytvorili množstvo zázračných klaunských čísel. Deti si z predstavenia odniesli množsto pekných a poučných zážitkov.

 • Čitateľský Vševedko

  Dňa 13. 10. 2017 sa žiačky Lívia Malaťáková, Alexandra Tomagová, Mária Magdaléna Milatová a Andrea Čerňanská spolu s p. uč. Pakaníkovou zúčastnili akcie Čitateľský oriešok, ktorá sa konala v Krajskej knižnici v Žiline. Žiačky si svoje čitateľské vedomosti preverili v teste, ktorí riešili individuálne a samostatne. Po necelej pol hodinke stres upadol a všetkým účastníkom tejto akcie sa začal naplno venovať pracovník tejto detskej sekcie knižnice Gordon. Mal pre deti pripravené rôzne hry, do ktorých ich aktívne zapájal a deti veľmi zaujal. Do programu vsunul aj svoje precítené čítanie úryvkov z knihy Hobbit. Po dočítaní kládol deťom otázky z čítaného textu, aby sa presvedčil, či deti dávali pozor a textu porozumeli. Na záver akcie boli všetky deti ocenené Listom  účastníka a prví traja najlepší riešitelia testu boli ohodnotení cenami.

 • Dňa 9.10. nám začalo priať počasie – vykuklo slniečko a zafúkal „dobrý“ vietor. Vyšli sme na kopec za školou, kde si deti precvičili svoje zručnosti v skladaní  a púšťaní šarkanov.  Šarkany sa vznášali vysoko na oblohe a medzi deťmi vládla veselá nálada.  Púšťanie šarkanov si pri dobrom počasí môžeme kedykoľvek zopakovať.

 • Dňa 2.10.2017 Sme sa zúčastnili exkurzie na Budatínskom hrade. Žiaci okrem prehliadky hradu sa mali možnosť oboznámiť s nápňou práce ľudí pracujúcich v múzeu. Spoznávali predmety z minulosti, skúmali prírodu pomocou mikroskopu a lupy, vykúšali si prácu drôtárov.

 • 1. 10. 2017

  Do galérie Literárne hry v ŠKD boli pridané fotografie.

 • 26. 9. 2017

  Do galérie Deň športu v ŠKD boli pridané fotografie.

 • 25. 9. 2017

  Do galérie Európsky týždeň športu boli pridané fotografie.

 • V rámci Európskeho týždňa športu sme od tohto dňa zaviedli do vyučovania prvákov relaxačno -oddychové  chvíľky pohybového charakteru. Deti  po dokončení náročných úloh v hlavných vyučovacích predmetoch  majú možnosť  na pár minút „vypnúť“ a načerpať nové sily do ďalšieho učenia.

  Vo štvrtok 21.  9. sa deti II. oddelenia ŠKD zúčastnili športových súťaží, ktoré pre nich pripravila ich pani vychovávateľka v priestoroch telocvične. Súťažilo sa v dvoch družstvách a preverovali sa pohybové kvality ako rýchlosť, obratnosť  a sila.  Obe družstvá skončili s rovnakým počtom bodov, preto atmosféra zostala priateľská a optimistická.

 • Pozvánka

  Vážení rodičia, dňa 25.9.2017 sa uskutoční plenárne zasadnutie rodičovského združenia o 16,00hod. v priestoroch malej telocvične. Po ukončení plenárneho zasadnutia pokračujú rodičovské zasadnutia v príslušných triedach. 

 • Dňa 14.9.2017 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia, v ktorom nám herci priblížili život v stredoveku. Žiaci boli zapájaní do deja príbehu. Cez povesti nás previedli životom rytiera. 

 • V rámci tretieho ročníka celoeurópskej aktivity Európsky týždeň športu 2017 sa aj naša škola zapojila s Futbalovým zápasom  medzi jednotlivými ročníkmi.

  V minolom  roku  sa zapojilo 32 krajín Európy,  Slovensko prispelo organizáciou 473 podujatí vo viac než 200 mestách a zašportovalo si 143 000 detí a dospelých. Tento rok sme podporili túto aktivitu aj na našej škole. 

 • Vyhodnotenie zberu papiera

  V týždni od 7.9 do 14.9. prebiehal v našej škole zber papiera.

  Výsledky:

  celá ZŠ                   3236 kg,            

  z toho

     1. ročník                           502,65  kg          priemer na žiaka  22,85 kg

     2. ročník                        1 163,4    kg          priemer na žiaka  61,23 kg          

     3. ročník                           632,3   kg           priemer na žiaka  57,48 kg          

     4. ročník                           937,65  kg          priemer na žiaka  58,60 kg.

   

  Najlepší jednotlivci: 

  1.roč. Martin Mičuch,

  2.roč. Andrej Dubec,

  3.roč. Kristínka Jánošíková,

  4.roč. Simon Janura.      

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Konská oznamuje žiakom  školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 12.09.2017.

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov – prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti SSE. Zároveň vám oznamujeme, že uvedený deň nebude v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí.

  Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 13.09.2017.

 • Otvorenie šk.r.2017/18

  Veríme, že si ešte plnými dúškami užívate prázdniny, a tak to má byť. My už v ZŠ pre Vás pripravujeme pomôcky, ktoré Vás tu budú v septembri čakať. A pre prváčikov je ako vždy pripravené všetko, čo budú potrebovať. Tešíme sa na Vás a prajeme Vám ešte veľa, veľa pekných zážitkov.  Nezabudnite, slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 4.9.2017 o 8,00 hodine v budove základnej školy. V tento deň Vás prosíme o nahlasovanie stravy v ŠJ. Prevádzka ŠKD a výdaj stravy pre žiakov ZŠ bude 05.09.2017.

 • Hurá na prázdniny

  Ďalší školský rok ubehol ako voda. Ani sme sa nenazdali a opäť sú tu prázdniny. Zažili sme veľa zaujímavého v škole i mimo nej a rozišli sme sa na prázdniny. Užime si ich spoločne s rodinou. Nech sú plné radosti, lásky a zážitkov. A na tie spoločné - školské, si môžete zaspomínať na našej stránke. Prajeme nádherné prázdniny.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Konská
  Školská ulica 399/7, 013 13 Rajecké Teplice
 • +421415493895

Fotogaléria