Navigácia

Novinky

Sobota 17. 2. 2018

Počet návštev: 546902
 • Zápis do 1.ročníka pre školský rok 2018/19

                                         Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou Konská

  pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na

  Zápis do prvého ročníka

  Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019

  sa uskutoční dňa 9. apríla 2018 /pondelok/

  od 14.00 hod. - do 18.00 hod. v budove školy .

  V prípade, že sa nemôžete dostaviť v stanovenom termíne, zápis pokračuje

  do 13. apríla 2018 v kancelárii riaditeľky školy.

  So sebou je potrebné priniesť:

  - občiansky preukaz

  - rodný list dieťaťa.

 • Aké prázdniny nás ešte čakajú?

  Jarné:

  • Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 19. február (pondelok) až 23. február 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 26. februára 2018 (pondelok).

  Veľkonočné: 29. marec (štvrtok) až 3. apríl 2018 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 4. apríla 2018 (streda).

  Letné: 2. júl (pondelok) až 31. august 2018 (piatok). Vyučovanie sa začne 3. septembra 2018 (pondelok).
   

 • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, stručný návod máte v odkaze 2%. Ďakujeme!

  Termíny:

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo do 26.4.2018 riaditeľke ZŠ, ktorá tlačivá hromadne odovzdá na DÚ.

  Podávate si daňové priznanie sami?

  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 • Čitateľská súťaž MIMI a LÍZA

  Čitateľská súťaž s knihou Mimi a Líza 2

   

  Katarína Kerekesová, Katarína Moláková, Alexandra Salmela: Mimi a Líza 2

   

  3.KOLO

   

  Prečítaj si kapitolu        ZRKADLO

   

  Po prečítaní odpovedz na 4 otázky. Každú odpoveď označ správnym číslom. Píš pekne, celou vetou a bez chýb. Prváci môžu odpovede nakresliť.

   

  1. Komu prišiel balík a čo bolo v jeho vnútri?
  2. Aký účes chcela Mimi a aký Líza?
  3. Prečo sa zmenilo správanie Lízy? Prečo bola nudná a všetkého sa bála?
  4. Nakresli obrázok pred akým nebezpečenstvom zachránila Líza kamarátku Mimi.

   

  Ak už máš odpovede hotové, vlož ich do označenej krabičky.

  Bodovanie odpovedí  bude 28.2.2018 počty získaných bodov nájdeš na nástenke. Na záver školského roka dostaneš odmenu, podľa počtu získaných bodov.

   

  Teším sa na odpovede.

   

   

   

 • Karneval

  Fašiangový čas sme oslávili aj v škole. Žiaci si v karnevalových maskách zatancovali a zasúťažili.

 • Prváci počas školského karnevalu

  31. januára potešilo našich prvákov nielen prvé vysvedčenie, ale aj radosť z karnevalu.

 • Vyhodnotenie I. polroka

  Do galérie Vyhodnotenie I. polroka boli pridané fotografie.

  Dňa 31.1. sa všetky triedy stretli na tretej vyučovacej hodine v telocvični, kde pani riaditeľka vyhodnotila prospech a správanie za I. polrok. Pani učiteľky vyhodnotili aj všetky uskutočnené súťaže, ktore v I. polroku prebehli: Zber papiera, Všetkovedko a iBobor, v ktorých naši žiaci dosiahli veľmi pekné výsledky. 

 • Imatrikulácie prvákov

  Dňa 30. 1. 2018 sa konali Imatrikulácie prvákov našej školy. Na tejto peknej slávnosti prváci ukázali svojim rodičom, čo sa naučili počas prvého polroku v 1. ročníku. Deti boli pasované včeľou kráľovnou Živenou do cechu prváckeho a stali sa ozajstnými prvákmi a žiakmi našej školy. Každý zo žiakov si domov odniesol aj pekné spomienkové predmety na túto udalosť. Imatrikulácii sa zúčastnila aj pani starostka, ktorá sa prvákom tiež prihovorila a odovzdala im tiež malé prekvapenia. Súčasťou akcie bolo aj pohostenie, ktoré zabezpečili rodičia a toto sa konalo v priestoroch telocvične. Všetci zúčastnení išli z akcie usmiati a spokojní.

 • Sánkovačka

  Deti 2.,3. a 4.ročníka so svojimi pani učiteľkami využili príjemné počasie a zostatok snehovej nádielky na veselú sánkovačku na kopci za školou. Všetci si vyskúšali svoje zručnosti pri spúšťaní sa, brzdení  i výstupe do kopca. Dúfame, že sneh ešte napadne a sánkovačku si zopakujeme.

 • Fašiangy, Turíce

  Dňa 23.1.2018 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili výchovného koncertu v priestoroch MŠ pod názvom Fašiangy, Turíce. Oboznámili sa s typickým ľudovým oblečením, naučili sa jednotlivé názvy časti kroja a zoznámili sa s ľudovými tančekmi počas fašiangového obdobia.

 • Všetkovedko

  Dňa 30.11.2017 sa žiaci 2.,3., a 4. ročníka zúčastnili vedomostnej súťaže Všetkovedko. Bojovali o titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Veríme,že sa im v súťaži darilo a odpovede na otázky z prírodovedy,vlastivedy, hudobnej výchovy a iných predmetov zvládli.

   

  Výsledky žiakov:

  Titul Všetkovedko školy získala Kristínka Jánošíková - blahoželáme k úspechu.

  Najlepšie hodnotenie v jednotlivých ročníkoch získali za 2.ročník: Jakub Jánošík, 3.ročník Kristínka Jánošíková, 4.ročník Lívia Malaťáková.

 • Školský ples

  Dňa 20. januára 2018 sa rodičia a priatelia našej školy stretli v sále kultúrneho domu v Konskej na školskom plese. Príprava plesu bola opäť v rukách členov výboru  Rodičovského združenia, ale pomohli aj ostatné mamičky. Ples otvoril ľudový súbor Ľudovka pod vedením pani Márie Tepličancovej a Márie Cabukovej. O výbornú večeru a kapustnicu sa aj tento rok postarala pani Iveta Capková. Do tanca hrala opäť hudobná skupina AUDIO. Aj tento rok sa musíme poďakovať veľkému množstvu sponzorov, ktorí nám darovali ceny do tomboly. Tí, ktorí sa rozhodli prísť na školský ples a podporiť tak materskú školu a základnú školu, určite nebanovali. Zábava aj nálada boli vynikajúce. Veľké ďakujem  patrí všetkým prítomným, sponzorom  ako aj organizátorom.

 • Projektový deň "TRHOVISKO"

  Dňa 22.12. sme mali na škole projektový deň na tému TRHOVISKO. Žiaci si do školy priniesli svoje hračky, ktoré si medzi sebou vymieňali a predávali. Dozvedeli sa, ako vyzeralo trhovisko v minulosti a ako vznikali prvé mince. Úlohou tohto dňa bolo naučiť žiakov pracovať s peniazmi, riešiť rôzne problémové úlohy, vedieť pracovať v tíme a poznať hodnoty a postoje predchádzajúcich generácií. Niektorí žiaci si priniesli spoločenské hry, ktoré boli zamerané na prácu s peniazmi, pri ktorých si tiež precvičovali finančnú gramotnosť, na ktorú je v poslednej dobe kladený veľký dôraz.

 • Školské kolo Pytagoriády

  Dňa 13.12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo  Pytagoriády pre 3. a 4. ročník. Pri počítaní príkladov boli úspešní:

  3.ročník

  1. Ján Čerňanský

  2. Marek Kráľ

  4. ročník

  1. Magdaléna Milatová

  2. Simon Janura

  3. Lívia Malaťáková

  4. Tomáš Ďurana

  5. Marek Winkler

  6. Adam Novomestský

  V ďalšom kole prajeme súťažiacim veľa úspechov.

 • Výroba vianočných ikebán na krúžku Tvorivko

  Do galérie Výroba vianočných ikebán na krúžku Všetkovedko boli pridané fotografie.

 • OD MIKULÁŠA DO VIANOC

  Do galérie OD MIKULÁŠA DO VIANOC boli pridané fotografie.

  Dňa 18.12. sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili koncertu v Rajeckých Tepliciach Od Mikuláša do Vianoc .Vianočný multimediálny koncert nám priblížil vianočné tradície, piesne. Na koncerte zazneli piesne o zime, Mikulášovi, Dedovi Mrázovi. Na záver sme si spoločne zaspievali najznámejšiu vianočnú koledu Tichá noc. 

 • Mikulášske predstavenie

  Dňa 5. 12. sa deti zo ZŠ a MŠ stretli v sále OÚ na Mikulášskom divadelnom predstavení – Popoluška. Moderné stvárnenie niekoľkých známych rozprávok s pesničkami sa im páčilo. Po skončení predstavenia ich ešte čakali sladké dobroty, na ktorých si všetci pochutnali.

   

 • Preberanie ceny za 1. miesto vo výtvarnej súťaži "Ochranárik 112" v kategórii 1. - 4. roč.

  1. decembra 2017 si bola žiačka našej školy Alexandra Tomagová prevziať cenu za 1. miesto vo výtvarnej súťaži "Ochranárik tiesňového čísla 112". Odovzdávanie cien sa konalo na Okresnom úrade v Žiline. Súťaže sa zúčastnilo desať škôl zo žilinského kraja a najlepšie práce v troch kategóriach boli odmenené práve v tento deň a na tomto mieste. Víťazi spolu so sprevádzajúcimi učiteľmi si mohli na vlastné oči pozrieť operačné stredisko, kde sa volá na tiesňovú linku 112. Mohli stáť hneď vedľa operátorov, ktorí musia neustále riešiť  krízové situácie a na konkrétne miesta vysielať pomoc. Sme veľmi radi, že žiačka našej školy dosiala takého vynikajúce umiestnenie,  a dokonca jej práca postupuje do celoslovenského kola. Saška, držíme ti palce aj tam !!!!

 • Kultúrny program žiakov ZŠ s MŠ Konská na 4. ročníku Vianočných trhov

 • 4. ročník Vianočných trhov v Konskej

  24. novembra 2017 sa konali tradične obľúbené Vianočné trhy. Žiaci našej školy prispeli pekným programom a rodičia výrobkami , vianočným pečivom a svojou účasťou na akcii. Veľká vďaka patrí najmä Rodičovskej rade, ktorá sa podieľala na organizovaní tejto populárnej akcie v obci Konská a tiež sponzorom, ktorí akokoľvek prispeli do tejto akcie.  Predvianočná atmosféra dýchala na nás z každého kúta a tiež radosť zo zakúpeného darčeka, ktorý poteší niekoho blízkeho. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Konská
  Školská ulica 399/7, 013 13 Rajecké Teplice
 • +421415493895

Fotogaléria