Navigácia

Novinky

Streda 14. 11. 2018

Počet návštev: 673878
 • Noc v škole

  Noc v škole

  Z 29. na 30. októbra sa naši druháci pod vedením pani učiteliek : Mgr. Vysokej a Mgr. Pakaníkovej stali účastníkmi školského prírodovedného projektu "Včela - malý zázrak prírody". Mohli sa tešiť zo zaujímavých aktivít z celovečerného a skororanného programu, pripraveného pani učiteľkami. Medzi aktivity patrili: prezentácia na interaktívnej tabuli o včelích spoločenstvách, včelích produktoch, tvorivé dielne s praktickými zručnosťami, nácvik piesne a tančeku k danej tematike, sledovanie rozprávky Včielka Maja a jej výtvarné stvárnenie, neskorovečerný pochod do okolia školy s baterkami a nakoniec netypický "nocľah" na karimatkách a v spacákoch v triedach. Na raňajkách si deti pochutnali na pečive s maslovo-medovou pomazánkou a čajíku s medom. Výrobky a prezentácie tohto projektu budú následne sprístupňované aj rodičom a verejnosti. Dúfame, že deťom sa táto akcia páčila. Podľa usmiatych tvárí a uvoľnenej atmosfére počas aktivít "Noci v škole" usudzujeme, že sa nám podarilo splniť to, čo daná akcia mala deťom priniesť.

 • Zvedavý sloník

  Dňa 24.10. sme y zúčastnili vystúpenia Zvedavý sloník v Babkovom divadle v Žiline. Mali sme možnosť zažiť krásny kultúrny zážitok.

 • Šarkaniáda

  Posledné teplé jesenné dni sme v škole a ŠKD využili na oživenie oblohy - púšťali sme veselé šarkany. Deti predviedli svoje zručnosti pri ovládaní šarkanov a veselo sa vyšantili.

 • Svetový deň výživy

  V týždni od 15. -19.10. pripravili p. učiteľky a p. vychovávateľky pre deti veľa zaujímavých aktivít :

  triedenie a spoznávanie ovocia a zeleniny, ochutnávka potravín, zisťovanie množstva cukru v potravinách a nápojoch, zostavenie jedálneho lístka, kvíz o význame zdravého stravovania, výtvarné práce na danú tému.

 • Plavecký výcvik

  V dňoch 8.-12.10. 2018 žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali plavecký výcvik na krytej plavárni v Žiline v plaveckej škole NEREUS. Pod dohľadom skúsených inštruktorov sa plavci zdokonaľovali v jednotlivých štýloch plávania a neplavci sa venovali základom plaveckej výuky. Posledný deň dostal každý žiak mokré vysvedčenie.

 • Psovodi

  Dňa 5.10. 2018 sa v priestoroch školského dvora uskutočnila zaujímavá ukážka práce psovodov z K-9 TRAINING CENTER. Predviedli nám ukážky výcviku psov, ktorí pomáhajú pri hľadaní stopy a prenasledovaní páchateľa. Žiaci mali možnosť psíkov aj pohladkať a niektorí sa previezli aj na štvorkolke. Bola to veľmi poučná ukážka, ktorá sa deťom veľmi páčila.

 • Európsky týždeň športu

  Európsky týždeň športu

  Naša škola sa tiež v tomto týždni zapojila do rôznych  pohybových aktivít: športové hry, súťaže, telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín, cvičenia s hudbou, turistické vychádzky.  Deti v škole i ŠKD sa aktívne zapojili do pripravených činností, čím sme u nich  podporili myšlienku pravidelného pohybu a športovania.     

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Konská oznamuje žiakom  školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 01.10.2018.

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov – prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti SSE. Zároveň vám oznamujeme, že uvedený deň nebude v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí.

  Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín 02.10.2018.

 • Týždeň mobility

  Dopravné prostriedky detí počas týždňa mobility

 • Týždeň mobility na našej škole

  Podobne ako na iných školách a po celom Slovensku  prebiehala minulý týždeň  akcia "Týždeň mobility" aj na našej škole. Trvala od 17. - 21. septembra. Každý deň od pondelku do piatku pani učiteľky zaznamenávali spôsob dopravy detí do školy. Išlo o to, aby  čo najväčšie percento žiakov prišlo do školy "inak ako autom". Deti sa snažili v rámci možností a veľké percento, hlavne starších žiakov, prichádzalo ráno do školy peši, autobusom, bicyklom alebo kolobežkou. Hlavným cieľom akcie bolo poukázať na to, že by nám nemalo byť ľahostajné životné prostredie znečistené množstvom áut a snaha premôcť vlastnú lenivosť, vstať skôr a prísť do školy peši. Vyhodotenie súťaže :

  1. miesto IV. ročník - získali 46 bodov z možných 55 - teda 84% žiakov sa zapojilo do akcie

  2. miesto III. ročník - získali 63 bodov z možných 95 - teda 66% žiakov sa zapojilo do akcie

  3. miesto I. ročník - získali 54 bodov z možných 90 - teda 60% žiakov sa zapojilo do akcie

  4. miesto II. ročník - získali 59 bodov z možných 110 - teda 54% žiakov sa zapojilo do akcie.

  Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do "Týždňa mobility" patrí veľká pochvala!!!

 • Zber papiera

  Zber papiera 

  V rámci environmentálnych aktivít naša škola zorganizovala v minulom týždni (10. 9. - 14. 9.) zber papiera. Žiaci našej školy a ich rodičia mohli priniesť starý papier,  v presne na tento účel stanovených hodinách. Veľká vďaka patrí nielen rodičom žiakov, ktorí sa zapojili do zberu, ale aj pani školníčke Jožke Ďuranovej, ktorá sa postarala o umiestnenie starého papieru do pristaveného kontajneru a zapisovanie počtu kilogramov jednotlivým žiakom v ročníkoch. Zapojili sa všetky ročníky ZŠ. Najviac sa podarilo nazberať a priniesť žiakom 3. ročníka, kde boli najlepšími zberačmi : Andrej Dubec, Miloš Mičech, Matúš Bollo a Terezka Tepličancová. Táto trieda (III. B) spolu nazberala 2074 kg papiera. Druhé miesto obsadili žiaci 2. ročníka. Títo nazberali 763 kg papiera. Najlepšími zberačmi z II. B boli: Barbora Zajacová, Matúš Hodas a Ninka Niníková. Tretie miesto v zbere patrí prvákom. Žiaci I. A nazberali 414 kg. Najlepšími zberačmi boli: Dorota Sandanusová, Martin Čerňanský a Adam Čerňanský. Na poslednom štvrtom mieste sa umiestnili žiaci 4. ročníka, ktorí nazberali 325 kg papiera. Tu boli najlepšími zberačmi Alex Adamko, Emma Balážová a Kristínka Jánošíková. Dohoromady všetky ročníky nazberali 3576 kg papiera. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka. Môžeme byť hrdí, že aj naša škola sa stala súčasťou environmentálnych aktivít škôl na celom Slovensku. 

   

   

 • Plenárne rodičovské združenie

  Vážení rodičia, pozývame Vás na

  plenárne rodičovské združenie,

  ktoré sa uskutoční utorok 18. septembra 2018 v budove ZŠ, v priestoroch malej telocvične. Začiatok rodičovského združenia je o 16,00 hod.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami.

   

  Mgr. Monika Vysoká

  riaditeľka školy

 • Začiatok školského roka 2018/19

  Začiatok školského roka 2018/19

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3.9.2018 o 8,00 hodine v budove základnej školy.

  Vyučovanie v tento slávnostný deň trvá do 9.00 hodiny.

  V tento deň Vás prosíme o nahlásenie stravy u triednych učiteliek.

  Prevádzka ŠKD a výdaj stravy pre žiakov ZŠ bude od 04.09.2018.

  Prajeme šťastný vstup do školy!

   

 • Deň otcov

  22. júna (piatok) popoludní sa aj tento školský rok konala obľúbená akcia ZŠ s  MŠ ku Dňu otcov. Akcia bola spojená s rozlúčkou škôlkárov-predškolákov s MŠ, tak ako aj po minulé ročníky. Pani učiteľky MŠ zabezpečili pre deti milé divadelné predstavenie plné spevu a tanca. To sa konalo na funkčnou ihrisku na školskom dvore. Po jeho skončení v akcii pokračovali  už aj oteckovia (prípadne mamičky) so svojimi ratolesťami. Pani učiteľky prichystali stanovištia s rôznymi športovými a pohybovými aktivitami. Každá dvojica (otec - dieťa), ak chcela odtlačku razítka od pani učiteľky, musela splniť športovú úlohu. Po prejdení všetkými stanovišťami a kontrolou razítok, každý zúčastnený dostal chutný guláš a dieťa  krásnu spomienkovú medailu. Medaila bola ocenením športového výkonu v Školskej olympiáde (v ten istý deň doobeda) aj poobedných aktivít počas Dňa otcov. Akciu spestrovali aj nafukovacie hrady, kde sa mohli deti dosýta vyšantiť. Za toto patrí veľké poďakovanie pani starostke, ktorá túto atrakciu pre deti zabezpečila. Poďakovanie patrí aj obetavým mamičkám z Rady školy, ktoré zabezpečili pre deti a rodičov chutný gulášik, pitný režim a  boli nápomocné pani učiteľkám. Dúfame, že akcia sa opäť všetkým páčila a v jej tradícii bude naša škola pokračovať.

 • Školská olympiáda - súčasť projektu "Hýbme sa!"

  Dňa 22. 6. (piatok) sa žiaci našej školy zúčastnili Školskej olympiády, ktorú pre nich zorganizovali pani učiteľky. Po druhej vyučovacej hodine sme sa všetci premiestnili na futbalové ihrisko na Zábystričí, aby sme si otestovali svoje fyzické schopnosti. Disciplíny, ktoré pani učiteľky vybrali, boli súčasťou učiva vyučovacieho predmetu telesná výchova: preskoky cez švihadlo, skok do diaľky z miesta, hod kriketovou loptičkou do diaľky,  loptové prihrávky a vytrvalostný beh. Žiakom disciplíny nerobili žiadne problémy a každý podal čo najlepší výkon. Prioritou tejto športovej akcie však neboli nejaké limity a rekordy, ale skôr rozhýbanie svojho tela, precvičenie svojich fyzických síl a budovanie si kladného vťahu k predmetu telesná výchova a k športu ako takému. Už teraz sa tešíme na Školskú olympiádu v budúcom školskom roku!

                          

 • Organizácia vyučovania od 25.06. 2018 do 29.06.2018

  Organizácia vyučovania od 25.06. 2018 do 29.06.2018

  Od 25. júna 2018  do 28. júna bude vyučovanie prebiehať nasledovne: 

  I. stupeň - 4. vyučovacie hodiny

  odovzdávanie a preberanie učebníc, triednické práce, rozlúčka so štvrtákmi,  hry v prírode.

  Činnosť ŠKD nezmenená.

  - Koniec školského roka 2017/2018 - 29.6.

  08.00 hod. - kultúrny program, príhovor riaditeľky školy, slávnostné odovzdávanie vysvedčení

  09.00 hod. - odchod zo školy

  ŠKD v tento deň už nebude, obed v ŠJ sa nebude vydávať pre žiakov ZŠ.

 • Deň otcov

  Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na oslavu Dňa otcov, ktorá sa uskutoční 22.06.2018 od 16:00hod. v areáli ZŠ s MŠ.

  Program:

  16:00hod. Divadelné prestavenie pre žiakov ZŠ a MŠ

  16:30hod. Kultúrny program

  16:45hod. Športové súťaže

  Každého súťažiaceho čaká zdarma guláš a prekvapenie.

   

 • Denný letný tábor

  V spolupráci s Občianskym združením Ekoenergia organizujeme denný letný tábor pre žiakov ZŠ. Bližšie informácie v odkaze.

 • Čítajme si 2018

  Dňa 30.5.2018 sme sa zapojili do projektu Linky detskej istoty. Spoločne 65 detí čítalo v ten deň.Projekt vznikol pred desiatimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. V tomto roku sa zúčastnilo maratónu 38 853 detí na Slovensku

 • MDD

   

  Dňa 1.6.2018 prežili naši žiaci krásny piatok pri príležitosti MDD. O 10.00 hod. prišli hasiči z DHZ v Konskej.  Pre deti mali  pripravené súťaže, v ktorých si mohli preveriť svoje schopnosti. Ukázali deťom ako sa hasí požiar penou, v ktorej sa mohli nakoniec vyblázniť. Na záver mali pre každé dieťa pripravený balíček. Ďakujeme im  za krásne prežitý deň.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Konská
  Školská ulica 399/7, 013 13 Rajecké Teplice
 • +421415493895

Fotogaléria