Navigácia

Počet návštev: 594491

Narodeniny a meniny

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • V spolupráci s Občianskym združením Ekoenergia organizujeme denný letný tábor pre žiakov ZŠ. Bližšie informácie v odkaze.

 • Dňa 30.5.2018 sme sa zapojili do projektu Linky detskej istoty. Spoločne 65 detí čítalo v ten deň.Projekt vznikol pred desiatimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. V tomto roku sa zúčastnilo maratónu 38 853 detí na Slovensku

 • Dňa 1.6.2018 prežili naši žiaci krásny piatok pri príležitosti MDD. O 10.00 hod. prišli hasiči z DHZ v Konskej. Pre deti mali pripravené súťaže, v ktorých si mohli preveriť svoje schopnosti. Ukázali deťom ako sa hasí požiar penou, v ktorej sa mohli nakoniec vyblázniť. Na záver mali pre každé dieťa pripravený balíček. Ďakujeme im za krásne prežitý deň.

 • Dňa 23.5. sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili výletu do parku Drienova. Zúčastnili sme sa detského vzdelávania Objavuj, v ktorom sme absolvovali 4 stanovištia - Sladký život včiel, Cesta chleba, Ovocný sad starých odrôd, Tajomstvo bioklimatického parku. Návšteva bola poučná, zábavná a doniesli sme si veľa zážitkov.

 • V dňoch 14. - 15.05. 2018 sa žiaci 3. a 4.ročníka zúčastnili kurzu ANJ s anglickým lektorom. Deti sa aktívne zapájali do komunikácie, hier a ďalších zaujímavých činností, pri ktorých si precvičovali svoje jazykové znalosti a schopnosti.

  Ich úsilie bolo odmenené diplomom.

 • Miesto: RZ Stará Myjava

  Doba trvania: 23. – 27. apríla 2018

  Triedy: 3.A – 11 žiakov, 4.A - 15 žiakov

  Ponuka klubov:

  JAZDECKÝ KLUB - jazda na koni

  PC KLUB - hry na PC, playstation a internet

  LEZECKÁ STENA - lezenie na cvičnej lezeckej stene

  MOTO KLUB - jazda na motorovej štvorkolke

  ŠPORTOVÁ STREĽBA - streľba z pištolí a vzduchoviek

  ŠPORTOVÝ KLUB - volejbal, futbal, pingpong, vybíjaná, Twister, frisbee

  VÝTVARNÉ DIELNE - umelecká tvorba, výroba šperkov

 • Dňa 18.4. sa žiaci našej školy zapojili do čistenia svojho okolia a zberu odpadkov. Vyzbrojení vreciami na odpad a rukavicami čistili školský dvor, okolie školy, cestu a kopec okolo cintorína smerom od Rajeckých Teplíc. Za odvedenú prácu ich v škole čakala sladká odmena.

 • Dňa 18.4. sa žiaci 3. a 4. ročnika zúčastnili v Rajeckých Tepliciach na predstavení, kde ich šermiarsko- divadelná kumpánia VIA HISTORICA previedla zábavnou formou našimi národnými dejenami.

 • 4.KOLO

  Prečítaj si kapitolu Dážďovková tour

  Po prečítaní odpovedz na 4 otázky. Každú odpoveď označ správnym číslom. Píš pekne, celou vetou a bez chýb. Prváci môžu odpovede nakresliť.

  1. Akú novú hračku mala Mimi?
  2. Kto je Nela?
  3. Prečo Nela prehrala?
  4. Nakresli obrázok na ktorom je Mimi,Líza a Nela.

  Ak už máš odpovede hotové, vlož ich do označenej krabičky.

  Bodovanie odpovedí bude 4.5.2018 počty získaných bodov nájdeš na nástenke. Na záver školského roka dostaneš odmenu, podľa počtu získaných bodov.

 • Dňa11.4.2018 sme mali možnosť privítať medzi nami pána Mrúzeka, ktorý nám ochotne porozprával o svojom povolaní. Poprozprával žiakom o svojej práci vojaka, doniesol nám krásne ukážky pomôcok, ktoré vojaci využívali a využívajú. Veľmi ochotne a zanietene odpovedal na zvedavé otázky žiakov. Touto cestou mu veľmi pekne ďakujeme.

 • Celý mesiac marec navštevovali naši štvrtáci triedu "Motýlikov". Predškolákom pred spaním čítali knižky: O Guľkovi Bombuľkovi a Veselé príbehy o zvieratkách. Štvrtáci sa na čítanie veľmi tešili a predškolákom spríjemnili chvíle strávené v škôlke.

 • Deň vody - 22. marec

  Posledný deň pred Veľkonočnými prázdninami sa naši žiaci venovali téme - Voda dar života. Bola to akcia venovaná Medzinárodnému dňu vody - 22. marcu. Spôsob ako pani učiteľky deťom priblížili tento sviatok, bol na ich kreativite, formou projektového vyučovania. Ako výstupy boli výtvarné práce alebo projekty žiakov jednotlivých tried.

  Takto si poradili s danou témou prváci. Všetci sme si týmto pripomenuli, že voda na tejto našej planéte je naozajstným zázrakom a tiež darom božím.

 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Konská

  pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na

  Zápis do prvého ročníka

  Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019

  sa uskutoční dňa 9. apríla 2018 /pondelok/

  od 14.00 hod. - do 18.00 hod. v budove školy .

  V prípade, že sa nemôžete dostaviť v stanovenom termíne, zápis pokračuje

  do 13. apríla 2018 v kancelárii riaditeľky školy.

  So sebou je potrebné priniesť:

  - občiansky preukaz

 • V pondelok 26. 3. pani vychovávateľky zorganizovali akciu k Marcu - mesiacu knihy. Bola to prezentácia vlastných kníh, teda rozprávok, ktoré vytvorili žiaci z II. oddelenia ( zaslané do medzinárodnej súťaže).Tieto rozprávky čítali poväčšine ich autori (Magdaléna Milatová, Lívia Malaťáková, Alexandra Tomagová, Lukáš a Filip Valek) , ale posilou v čítaní boli aj žiaci Adam Novomestský a Ján Čerňanský. Deti sa snažili prezentovať čo najlepšie čitateľské zručnosti, využívajúc výraznú intonáciu, správnu artikuláciu, silu hlasu a pauzy. Úspech u divákov mali aj ilustrácie k jednotlivým rozprávkam. Celá táto akcia sa všetkým veľmi páčila a čitateľské umenie po každej rozprávke deti ocenili silným potleskom. Tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu oboch oddelení ŠKD.

 • XIX. ročník medzinárodnej slovensko-česko-poľskej súťaže TVORÍME VLASTNÚ KNIHU

  Krajská knižnica v Žiliine organizuje aj tento rok literárno-výtvarnú súťaž "Tvoríme vlastnú knihu". Je to súťaž v spolupráci s Českou a Poľskou republikou. Témou tohto ročníka bolo vytvorenie vlastnej knihy pod názvom : "Ako princezná zachránila princa" a "Ako kozliatko chcelo zjesť vlka". Žiaci z ŠKD II. oddelenia sa odhodlali popasovať sa s týmito témami a pod vedením pani vychovávateľky Pakaníkovej vychádzali z ich pier krásne rozprávky na tieto dve témy. Zapojili sa títo žiaci:i Lívia Malaťáková, Mária-Magdaléna Milatová, Alexandra Tomagová, Filip a Lukáš Valek. Títo šikovní žiaci boli nielen autormi svojich rozprávkových kníh, ale súčasne aj ich ilustrátormi. V súťaži držíme našim "spisovateľom" palce, aby vo veľkej konkurencii zabojovali a možno obsadili aj nejaké to ocenenie. Možno je medzi nimi aj nejaký budúci spisovateľ.

 • Mesiac Marec je určený knihám. Aj my sa tento mesiac viac zameriavame svojími aktivitami, relaxačnými chvíľkami na prácu s knihou. V tomto mesiaci sme mali 2 výstavky kníh s možnosťou zakúpenia. So žiakmi 1. a 2. ročníka sme sa zúčastnili exkurzie v Obecnej knižnici, kde sa žiaci zoznámili s knihami, ktoré sa tu nachádzajú a taktiež možnosťami návštevy knižnice v ich osobnom voľne.

 • Výtvarno-edukačný projekt Lesov SR - "Od stromu k zošitu"

  V dňoch od 1. 2. 2018 do 15. 3. 2018 spustili LESY SR výtvarno-edukačný projekt "Od stromu k zošitu". Projekt prebieha na celom území SR a je zameraný na pomoc školám formou originálnych dizajnových zošitov s výhradne lesnou tematikou. Do projektu sa mohli zapojiť svojimi výtvarnými prácami (na lesnú tematiku) žiaci I. aj II. stupňa ZŠ. Našu školu budú reprezentovať práce žiačok I. stupňa ( Terézia Tepličancová II. roč., Mária Magdaléna Milatová IV. roč, Lívia Malaťáková IV. roč), ktoré vytvorili počas výtvarných aktivít v I. a II. oddelení ŠKD pod vedením p. vychovávateliek. V závere projektu Lesy SR sľubujú, že do zúčastnených škôl bude prerozdelených 200 000 linajkových zošitov. Naším žiačkám držíme palce, aby sa so svojimi prácami umiestnili, čo najlepšie.

 • Dňa 2.3.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavov Kubín- súťaž v prednese poézie a prózy pre žiakov 2.,3. a 4. ročníka. Vypočuli sme si veľa pekných ukážok od autorov detskej literatúry a porota mala naozaj ťažkú úlohu pri výbere tých najlepších. Deti sa umiestnili nasledovne:

  POÉZIA:

  1. miesto: Mária Magdaléna Milatová

  2. miesto: Nina Ondrášová

  3. miesto: Emma Balážová

  PRÓZA:

  1. miesto: Andrea Čerňanská

  2. miesto: Alexandra Tepličancová

  3. miesto:Alexandra Tomagová

 • Vo štvrtok (2. 3.) zavítali do 1. A triedy v našej škole predškoláci - teda najstarší škôlkári. Pani učiteľky 1. ročníka ich usadili do prednej časti triedy na koberec. Tam mali totiž najlepší výhľad a dosah na pripravené aktivity. Pani učiteľky 1. ročníka predviedli, koľko sa toho naučili prváci za prvý polrok. Zoznámili predškolákov s rôznymi metódami výučby z oblasti slovenského jazyka (čítanie, písanie) a z matematiky. V ľahších aktivitách im pomohli aj predškoláci a predviedli sa, čo sa oni naučili v MŠ. Deti si tiež spoločne zaspievali. Predškoláci sa týmto uistili, že chodiť do školy a učiť sa nové veci, nie je žiadny stres, ale potešenie. Na záver sa pani učiteľky z MŠ poďakovali pani učiteľkám z 1. ročníka za pripravený program pre predškolákov a všetci sme sa priateľsky rozlúčili. Už sa tešíme na vás pri zápise!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Konská
  Školská ulica 399/7, 013 13 Rajecké Teplice
 • +421415493895

Fotogaléria