Navigácia

Počet návštev: 609799

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Nedeľa 22.7.2018)

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • 22. júna (piatok) popoludní sa aj tento školský rok konala obľúbená akcia ZŠ s MŠ ku Dňu otcov. Akcia bola spojená s rozlúčkou škôlkárov-predškolákov s MŠ, tak ako aj po minulé ročníky. Pani učiteľky MŠ zabezpečili pre deti milé divadelné predstavenie plné spevu a tanca. To sa konalo na funkčnou ihrisku na školskom dvore. Po jeho skončení v akcii pokračovali už aj oteckovia (prípadne mamičky) so svojimi ratolesťami. Pani učiteľky prichystali stanovištia s rôznymi športovými a pohybovými aktivitami. Každá dvojica (otec - dieťa), ak chcela odtlačku razítka od pani učiteľky, musela splniť športovú úlohu. Po prejdení všetkými stanovišťami a kontrolou razítok, každý zúčastnený dostal chutný guláš a dieťa krásnu spomienkovú medailu. Medaila bola ocenením športového výkonu v Školskej olympiáde (v ten istý deň doobeda) aj poobedných aktivít počas Dňa otcov. Akciu spestrovali aj nafukovacie hrady, kde sa mohli deti dosýta vyšantiť. Za toto patrí veľké poďakovanie pani starostke, ktorá túto atrakciu pre deti zabezpečila. Poďakovanie patrí aj obetavým mamičkám z Rady školy, ktoré zabezpečili pre deti a rodičov chutný gulášik, pitný režim a boli nápomocné pani učiteľkám. Dúfame, že akcia sa opäť všetkým páčila a v jej tradícii bude naša škola pokračovať.

 • Dňa 22. 6. (piatok) sa žiaci našej školy zúčastnili Školskej olympiády, ktorú pre nich zorganizovali pani učiteľky. Po druhej vyučovacej hodine sme sa všetci premiestnili na futbalové ihrisko na Zábystričí, aby sme si otestovali svoje fyzické schopnosti. Disciplíny, ktoré pani učiteľky vybrali, boli súčasťou učiva vyučovacieho predmetu telesná výchova: preskoky cez švihadlo, skok do diaľky z miesta, hod kriketovou loptičkou do diaľky, loptové prihrávky a vytrvalostný beh. Žiakom disciplíny nerobili žiadne problémy a každý podal čo najlepší výkon. Prioritou tejto športovej akcie však neboli nejaké limity a rekordy, ale skôr rozhýbanie svojho tela, precvičenie svojich fyzických síl a budovanie si kladného vťahu k predmetu telesná výchova a k športu ako takému. Už teraz sa tešíme na Školskú olympiádu v budúcom školskom roku!

 • Organizácia vyučovania od 25.06. 2018 do 29.06.2018

  Od 25. júna 2018 do 28. júna bude vyučovanie prebiehať nasledovne:

  I. stupeň - 4. vyučovacie hodiny

  odovzdávanie a preberanie učebníc, triednické práce, rozlúčka so štvrtákmi, hry v prírode.

  Činnosť ŠKD nezmenená.

  - Koniec školského roka 2017/2018 - 29.6.

  08.00 hod. - kultúrny program, príhovor riaditeľky školy, slávnostné odovzdávanie vysvedčení

  09.00 hod. - odchod zo školy

  ŠKD v tento deň už nebude, obed v ŠJ sa nebude vydávať pre žiakov ZŠ.

 • Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na oslavu Dňa otcov, ktorá sa uskutoční 22.06.2018 od 16:00hod. v areáli ZŠ s MŠ.

  Program:

  16:00hod. Divadelné prestavenie pre žiakov ZŠ a MŠ

  16:30hod. Kultúrny program

  16:45hod. Športové súťaže

  Každého súťažiaceho čaká zdarma guláš a prekvapenie.

 • V spolupráci s Občianskym združením Ekoenergia organizujeme denný letný tábor pre žiakov ZŠ. Bližšie informácie v odkaze.

 • Dňa 30.5.2018 sme sa zapojili do projektu Linky detskej istoty. Spoločne 65 detí čítalo v ten deň.Projekt vznikol pred desiatimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. V tomto roku sa zúčastnilo maratónu 38 853 detí na Slovensku

 • Dňa 1.6.2018 prežili naši žiaci krásny piatok pri príležitosti MDD. O 10.00 hod. prišli hasiči z DHZ v Konskej. Pre deti mali pripravené súťaže, v ktorých si mohli preveriť svoje schopnosti. Ukázali deťom ako sa hasí požiar penou, v ktorej sa mohli nakoniec vyblázniť. Na záver mali pre každé dieťa pripravený balíček. Ďakujeme im za krásne prežitý deň.

 • Dňa 23.5. sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili výletu do parku Drienova. Zúčastnili sme sa detského vzdelávania Objavuj, v ktorom sme absolvovali 4 stanovištia - Sladký život včiel, Cesta chleba, Ovocný sad starých odrôd, Tajomstvo bioklimatického parku. Návšteva bola poučná, zábavná a doniesli sme si veľa zážitkov.

 • Intenzívny kurz Anj

  V dňoch 14. - 15.05. 2018 sa žiaci 3. a 4.ročníka zúčastnili kurzu ANJ s anglickým lektorom. Deti sa aktívne zapájali do komunikácie, hier a ďalších zaujímavých činností, pri ktorých si precvičovali svoje jazykové znalosti a schopnosti.

  Ich úsilie bolo odmenené diplomom.

 • Miesto: RZ Stará Myjava

  Doba trvania: 23. – 27. apríla 2018

  Triedy: 3.A – 11 žiakov, 4.A - 15 žiakov

  Ponuka klubov:

  JAZDECKÝ KLUB - jazda na koni

  PC KLUB - hry na PC, playstation a internet

  LEZECKÁ STENA - lezenie na cvičnej lezeckej stene

  MOTO KLUB - jazda na motorovej štvorkolke

  ŠPORTOVÁ STREĽBA - streľba z pištolí a vzduchoviek

  ŠPORTOVÝ KLUB - volejbal, futbal, pingpong, vybíjaná, Twister, frisbee

  VÝTVARNÉ DIELNE - umelecká tvorba, výroba šperkov

 • Dňa 18.4. sa žiaci našej školy zapojili do čistenia svojho okolia a zberu odpadkov. Vyzbrojení vreciami na odpad a rukavicami čistili školský dvor, okolie školy, cestu a kopec okolo cintorína smerom od Rajeckých Teplíc. Za odvedenú prácu ich v škole čakala sladká odmena.

 • Dňa 18.4. sa žiaci 3. a 4. ročnika zúčastnili v Rajeckých Tepliciach na predstavení, kde ich šermiarsko- divadelná kumpánia VIA HISTORICA previedla zábavnou formou našimi národnými dejenami.

 • 4.KOLO

  Prečítaj si kapitolu Dážďovková tour

  Po prečítaní odpovedz na 4 otázky. Každú odpoveď označ správnym číslom. Píš pekne, celou vetou a bez chýb. Prváci môžu odpovede nakresliť.

  1. Akú novú hračku mala Mimi?
  2. Kto je Nela?
  3. Prečo Nela prehrala?
  4. Nakresli obrázok na ktorom je Mimi,Líza a Nela.

  Ak už máš odpovede hotové, vlož ich do označenej krabičky.

  Bodovanie odpovedí bude 4.5.2018 počty získaných bodov nájdeš na nástenke. Na záver školského roka dostaneš odmenu, podľa počtu získaných bodov.

 • Dňa11.4.2018 sme mali možnosť privítať medzi nami pána Mrúzeka, ktorý nám ochotne porozprával o svojom povolaní. Poprozprával žiakom o svojej práci vojaka, doniesol nám krásne ukážky pomôcok, ktoré vojaci využívali a využívajú. Veľmi ochotne a zanietene odpovedal na zvedavé otázky žiakov. Touto cestou mu veľmi pekne ďakujeme.

 • Čítame škôlkarom

  Celý mesiac marec navštevovali naši štvrtáci triedu "Motýlikov". Predškolákom pred spaním čítali knižky: O Guľkovi Bombuľkovi a Veselé príbehy o zvieratkách. Štvrtáci sa na čítanie veľmi tešili a predškolákom spríjemnili chvíle strávené v škôlke.

 • Deň vody - 22. marec

  Posledný deň pred Veľkonočnými prázdninami sa naši žiaci venovali téme - Voda dar života. Bola to akcia venovaná Medzinárodnému dňu vody - 22. marcu. Spôsob ako pani učiteľky deťom priblížili tento sviatok, bol na ich kreativite, formou projektového vyučovania. Ako výstupy boli výtvarné práce alebo projekty žiakov jednotlivých tried.

  Takto si poradili s danou témou prváci. Všetci sme si týmto pripomenuli, že voda na tejto našej planéte je naozajstným zázrakom a tiež darom božím.

 •      Zápis do 1.ročníka pre školský rok 2018/19

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Konská

  pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na

  Zápis do prvého ročníka

  Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019

  sa uskutoční dňa 9. apríla 2018 /pondelok/

  od 14.00 hod. - do 18.00 hod. v budove školy .

  V prípade, že sa nemôžete dostaviť v stanovenom termíne, zápis pokračuje

  do 13. apríla 2018 v kancelárii riaditeľky školy.

  So sebou je potrebné priniesť:

  - občiansky preukaz

 • V pondelok 26. 3. pani vychovávateľky zorganizovali akciu k Marcu - mesiacu knihy. Bola to prezentácia vlastných kníh, teda rozprávok, ktoré vytvorili žiaci z II. oddelenia ( zaslané do medzinárodnej súťaže).Tieto rozprávky čítali poväčšine ich autori (Magdaléna Milatová, Lívia Malaťáková, Alexandra Tomagová, Lukáš a Filip Valek) , ale posilou v čítaní boli aj žiaci Adam Novomestský a Ján Čerňanský. Deti sa snažili prezentovať čo najlepšie čitateľské zručnosti, využívajúc výraznú intonáciu, správnu artikuláciu, silu hlasu a pauzy. Úspech u divákov mali aj ilustrácie k jednotlivým rozprávkam. Celá táto akcia sa všetkým veľmi páčila a čitateľské umenie po každej rozprávke deti ocenili silným potleskom. Tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu oboch oddelení ŠKD.

 • XIX. ročník medzinárodnej slovensko-česko-poľskej súťaže TVORÍME VLASTNÚ KNIHU

  Krajská knižnica v Žiliine organizuje aj tento rok literárno-výtvarnú súťaž "Tvoríme vlastnú knihu". Je to súťaž v spolupráci s Českou a Poľskou republikou. Témou tohto ročníka bolo vytvorenie vlastnej knihy pod názvom : "Ako princezná zachránila princa" a "Ako kozliatko chcelo zjesť vlka". Žiaci z ŠKD II. oddelenia sa odhodlali popasovať sa s týmito témami a pod vedením pani vychovávateľky Pakaníkovej vychádzali z ich pier krásne rozprávky na tieto dve témy. Zapojili sa títo žiaci:i Lívia Malaťáková, Mária-Magdaléna Milatová, Alexandra Tomagová, Filip a Lukáš Valek. Títo šikovní žiaci boli nielen autormi svojich rozprávkových kníh, ale súčasne aj ich ilustrátormi. V súťaži držíme našim "spisovateľom" palce, aby vo veľkej konkurencii zabojovali a možno obsadili aj nejaké to ocenenie. Možno je medzi nimi aj nejaký budúci spisovateľ.

 • Mesiac Marec je určený knihám. Aj my sa tento mesiac viac zameriavame svojími aktivitami, relaxačnými chvíľkami na prácu s knihou. V tomto mesiaci sme mali 2 výstavky kníh s možnosťou zakúpenia. So žiakmi 1. a 2. ročníka sme sa zúčastnili exkurzie v Obecnej knižnici, kde sa žiaci zoznámili s knihami, ktoré sa tu nachádzajú a taktiež možnosťami návštevy knižnice v ich osobnom voľne.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Konská
  Školská ulica 399/7, 013 13 Rajecké Teplice
 • +421415493895

Fotogaléria